V rámci projektu realizovala naša spoločnosť v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR projekt Rekonštrukcia a dobudovanie areálu Fortuna v Trnave. Stiahnuť tu.

V rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast realizujeme projekt Rekonštrukcia a dobudovanie areálu Fortuna v Trnave. Stiahnuť tu.

Zverejnená zmluvy o dielo objednávateľom - FORTUNA IS, spol. s r.o. Trnava a zhotoviteľom - MARO, s.r.o. Sučany. Stiahnuť tu.