VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ

Prenájom športoviska je možný za dodržania pravidiel stanovených správcom areálu (napr. športová obuv, športová výstroj, športové správanie). Hru treba ukončiť minimálne 5 až 10 min pred koncom, zvyšný čas je potrebné po sebe upratať  - pozametať a upraviť športovisko, zbaliť si svoje osobné veci a v stanovený čas uvoľniť priestor pre nového návštevníka. V prípade nevhodnej výstroje, či nevhodného správania si správca areálu vyhradzuje právo prenájom kurtu zrušiť.

Športovisko je možné si objednať týždeň vopred. Zrušenie rezervácie je možné max 24 hodín pred jej realizáciou. Po tomto termíne Vám hodina bude započítaná a následne ju uhradíte vopred pred ďalšou objednávkou. V prípade zneužitia systému si správca vyhradzuje právo inkriminovanej osobe ihriská neprenajať (na základe dát uvedených pri registrácii do systému).

Rovnaké pravidlo platí aj pre predplatiteľov, t.j. v prípade neodhlásenia hodiny 24 hodín vopred bude hodina započítaná.

Správca areálu si vyhradzuje právo športovisko zablokovať v prípade úprav športoviska, či športového podujatia. V prípade času pre permanentkára sa správca dohodne osobne na kompenzácii.

 

A) TENIS

A1) letná sezóna :

 

 

A2) zimná sezóna :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) GOLF 

taxa je  12,- € / hod

10.hodina v poradí je zadarmo