INFORMÁCIE NA ZIMNÚ SEZÓNU

Vážení športoví priatelia,

Obraciame sa na Vás s informáciami,  ktoré v podstatnej miere ovplyvnia fungovanie nafukovacích hál v tohtoročnej zimnej sezóne v našom športovom areáli Fortuna.

Nebudeme Vám  do podrobností opisovať  situáciu na našom trhu s cenami  zemného plynu a elektrickej energie. Súčasný  nepriaznivý vývoj situácie s týmito komoditami zasiahol nielen našu spoločnosť, ale aj Vaše domácnosti.

Po podrobnej analýze a zvážení všetkých faktorov sme sa rozhodli k nasledovným krokom.

V zimnej sezóne 2022-2023 postavíme  od 30.9. 2022  iba jednu halu a to novú – zadnú – trojkurtovú.

Hala bude prevádzkovaná iba elektrickou energiou – čo znamená iba osvetlenie a fúkanie vzduchu.

Kúrenie haly nebude realizované. V hale sa bude hrať až pokiaľ  to bude z hľadiska udržatelnosti kvality antukových povrchov možné.  Preto apelujeme na všetkých športovcov aby svoje schopnosti a hlavne oblečenie prispôsobili týmto podmienkam. 

Nakoľko zúžime možnosti prenájmov z piatich kurtov iba na tri kurty  - budeme sa v prvom rade snažiť  vyhovieť  požiadavkám   trénerov a následne dlhodobo  zazmluvneným  klientom.

Vzhľadom na čoraz horší vývin cien budeme striktnejšie  vyžadovať  zákaz rušenia prenajmov. Preto Vás všetkých žiadame,  aby ste predmetné informácie riadne zvážili a podľa nich sa záväzne rozhodli.

Cena prenájmu kurtov  bude  18 € / hodina - čo bude  cena za spotrebovanú elektrickú energiu. 

 

 

Fortuna IS spol. s r.o.                                                                                                          5.9. 2022

 

MULTIFUKNČNÉ IHRISKO

K dispozícii pre návštevníkov je úplne nové multifunkčné ihrisko, na ktorom je možné zahrať si basketbal, volejbal, nohejbal. Nachádza sa tu i tenisová stena na tréning. Ihrisko je voľne dostupné, ale v príprade objednávky zabezpečíme jeho uzamknutie a pripravíme pre Vás.

 

PÉTANQUE (Bocchia)

K dispozícii je voľne dostupné ihrisko.  Rozmerovo ihrisko v zmysle pravidiel 4x15 m. Po menšej úprave sa dá prispôsobiť na hru bocchia. V prípade, že si ihrisko objednáte na presný čas, zabezpečíme, aby ihrisko bolo dostupné vo Vami stanovený čas a pripravené na hru.

 Pravidlá hry nájdete tu :  http://www.petang.estranky.cz/clanky/pravidla-petangu.html