GolfBlaster 3D

Profesionálny golfový trenažér s dokonalou 3D grafikou.

K dispozícii je golfový trenažér Golfblaster 3D.  Snímanie odpaliska zabezpečuje systém pohybových snímačov a následne premieta na plátno. Zabezpečujeme pravidelnú výmenu opotrebovaných častí odpaliska. Pre hráčov, ktorý hru nehrali je k dispozícii sada palíc pre začiatočníka (obmedzený počet i strany). Systém poskytuje možnosť vytlačenia výsledkov hry.

Každá 10. hodina v poradí je zdarma.

Tu upozorňujeme najmä na vhodnú obuv, ako i potrebnú výstroj. Trenažér sa nachádza v administratívnej budove.Golfový trenažér GolfBlaster3D používa špičkovú grafickú technológiu, ktorá dovoľuje zobrazovať golfové ihriská vo vysokej kvalite približujúcej sa v maximálne možnej miere k reálnemu zobrazeniu. Trojrozmerné objekty, ktoré tvoria súčasť ihriska ako je klubovňa, lavičky, mostíky a iné, sú do modelov ihrísk včleňované na tie isté pozície, na akých sú v skutočnosti a prispievajú k umocneniu príjemného pocitu kvalitnej simulácie. Často sa neubránite pocitu, že ste "tam".

Vzhľadom na svoje možnosti je simulátor vhodný ako pre profesionálov tak aj pre začiatočníkov. Ponúka minigolf, rôzne súťaže(odpaľovanie na terč, najdlhšia rana, najbližšie zahraná rana k jamke), tréningové plochy na zlepšenie puttovania a chipovania, driving range a golfové ihriská pre deti. Ponúka zábavu pre celú rodinu. Pre nehráčov golfu je k dispozícií inštruktor. Náš simulátor Vám umožní zoznámiť sa s golfom na niektorom zo svetoznámych ihrísk.

 

MERACÍ SYSTÉM


GolfBlaster3D používa na meranie vstupných parametrov DUÁLNY MERACÍ SYSTÉM zložený zo subsystému merania letu lopty a subsystému merania parametrov golfovej palice.

Tieto dva systémy podporené veľmi presnými internými výpočtovými funkciami poskytujú dôležité informácie o vykonanom údere ako sú :


Rýchlosť lopty, Uhol stúpania lopty, Smerový uhol lopty, Bočná rotácia lopty, Rotácia lopty v momente odpalu, Rotácia lopty v čase ukončenia jej letu, Uhol hlavy palice, Uhol dráhy hlavy palice, Pozícia stredu palice v čase odpálania lopty, Vzájomná pozícia palice a lopty v čase odpálenia lopty.

Merací systém je najdôležitejšou súčasťou golfového simulátora

Kvalita a množstvo získaných údajov pri meraní parametrov golfového úderu, má signifikantný vplyv na výpočty a následnú simuláciu letu lopty. Preto GolfBlaster 3D používa merací systém s duálnou technológiou merania, ktorý nám poskytuje dvojnásobne vyšší počet vstupných údajov ako majú iné výrobky a preto je simulácia tak výrazne kvalitnejšia.

 

Grafika

 SKUTOČNÝ A ÚPLNÝ TRETÍ ROZMER

GolfBlaster3D
 poskytuje hráčom fantastický pocit z hry aj vďaka dokonalému trojrozmernému zobrazenie golfového ihriska. Každý centimeter jeho terénu je vymodelovaný s maximálnou starostlivosťou. Okrem 3D terénu, je každý vložený objekt taktiež trojrozmerný. Týka sa to aj stromov, kríkov, domov, lavičiek, fontán, múrov a plotov...

 NÁDHERNÁ ANIMOVANÁ PRÍRODA

GolfBlaster3D využíva na zobrazenie najmodernejšiu technológiu a preto okrem samotného trojrozmerného zobrazenie prvkov prírody a objektov vdychuje týmto prvkom život v podobe knísania sa stromov, kríkov a trávy vo vetre, pohybom mrakov po oblohe, tečúcou vodou, striekajúcimi fontánami, točiacimi sa veternými mlynmi a inými, realitu približujúcimi animovanými prvkami

 PERFEKTNÁ SIMULÁCIA

Simulácia letu lopty, interakcie lopty s terénom, interakcie lopty s objektami, pády lopty do vody alebo do prekážky sú vypočítavané veľmi sofistikovaným spôsobom, využívajúcim fyzikálne štandardy a s prihliadnutím na maximálizáciu vernosti a zhody fyziky vo vnútri golfového trenažéra s fyzikou z reálneho sveta. Všetko je simulované veľmi detailne. Dokonca, keď lopta spadne do jazera s plytkým dnom, hráč vidí loptu padajúcu vo vode a potom kotúľajúcu sa po dne. Veľmi, veľmi pôsobivé.

 POHYBLIVÉ KAMERY

Ďalšou vlastnosťou trenažéra GolfBlaster3D je možnosť voľby rôznych typov pohybu kamery počas letu odpálenej lopty alebo počas prehrávania úderu zo záznamu.

Veľmi atraktívnou je voľba sledovania lopty kamerou, kedy kamera dáva hráčovi úplný obraz o lete a dopade lopty, jej kolízie s terénom, prípadne informáciu o jej dokotúľaní sa do cieľovej pozície.

 PRELET NAD JAMKOU

Počas hry je možné použiť veľmi efektívnu a zároveň aj veľmi efektnú funkciu, ktorá uľahčí hráčovi  orientáciu na golfovom ihrisku a to tak, že kamera vykoná prelet nad jamkou.

Tým je celá jamka hráčovi ukázaná  z vtáčej perspektívy a hráč získa dokonalý prehľad o situácii na jamke a môže veľmi presne voliť štýl svojej hry.
Táto funkcia nie je prístupná iba z odpaliska, ale z ľubovolnej inej pozície, v ktorej sa hráč nachádza.

 TRÉNING, HRA NA IHRISKU, SÚŤAŽE, HRA NA CIEĽ, ZLEPŠOVANIE PATOVANIA

GolfBlaster3D umožňuje trénovať na cvičnej lúke, čipovať a patovať, hrať na ihrisku, súťažiť v súťažiach o úder najbližšie k jamke, o najdlhší úder,  súťažiť pri hre na presnosť rán na terč, hrať minigolf alebo zlepšovať si patovanie v špeciálnom režime určenom na tento druh tréningu.

 

 INTEGROVANÝ ANALYZÁTOR  GOLFOVÉHO ŠVIHU

Údaje merané duálnym meracím systémom sa využívajú na výpočty letu odpálenej lopty a na jeho simuláciu. Avšak grafické znázornenie odmeraných údajov dáva hráčovi nový pohľad na techniku jeho hry.

Preto sú tieto údaje v číselnej a grafickej podobe poskytnuté hráčovi na monitore ako výstup z Integrovaného analyzátora golfového švihu.

OVLÁDANIE A DOTYKOVÁ OBRAZOVKA

 Golfový trenažér GolfBlaster3D je ovládaný pomocou dotykovaj obrazovky. Ovládanie je jednoduché a veľmi príjemné a to bez použitia počítačovej myšky a klávesnice. Stačí Vám Váš prst. Dotknete sa príslušnej ikony a GolfBlaster3D vykoná Váš príkaz. Navyše s Vami komunikuje v Slovenčine alebo v inom zvolenom jazyku.

 PLÁTNO TLMIACE ZVUK LOPTY

Na zobrazovanie golfovej krajiny používame videoprojektor s vysokým rozlíšením, ktorý premieta tento obraz na velkoplošné plátno. Toto plátno, vdaka špeciálnej povrchovej vrstve, napomáha  kvalite zobrazovaného obrazu. Zároveň sa vyznačuje aj daľšou vlasnosťou, ktorou je zásadné znižovanie hluku zachytenej golfovej lopty. Materiál plátna znižuje hlučnost týchto lôpt, až o 50%.

 RÔZNE HRACIE POVRCHY

Golfový trenažér Vám dáva možnost GolfBlaster3D odohrať loptu z povrchu, ktorý simuluje grín, fervej, vysokú trávu alebo piesok.Tieto povrchy prispievajú k zvýrazneniu simulácie hry a zároven ovplyvnujú let lopty a jej rotáciu pocas samotného letu.

TVORBA GOLFOVÝCH IHRÍSK

Golfové ihriská sú označované za jedni z najkrajších miest na Zemi. Aby tomu bolo tak aj v prostredí GolfBlaster3D, team dizajnérov venuje pri vytváraní ich modelov pre GolfBlaster3D velkú pozornost a ihriská sú presné v každom detaile.

Skutočnému ihrisku sa podobajú ako po stránke hernej, tak aj po stránke vizuálnej.

GolfBlaster3D umožňuje dopĺnať novo vznikajúce ihriská do trenažéra, ktorý je už u zákazníka naištalovaný. K tomuto účelu je zriadený prístup prostredníctvom Internetu na náš pocítac. Z tohto je možné získať súbory s novými ihriskami. Tieto sú následne nahraté do trenažéra a hráč si môže vychutnať golf na novom ihrisku.